OrganPlexus - en ny metod inom manuell kinesiologi


OrganPlexus® är en ny revolutionerande test- och behandlingsmetod skapad inom Manual Kinesiology på Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm. Den är grunden för den 1-åriga yrkesutbildningen till Kinesiolog.

Läs mer om vår verksamhet på: Kinesiologi.seOrganPlexus ®


OrganPlexus är syntesen mellan kinesiologi, manuell muskeltestning, muskler, inre organ, endokrina körtlar, autonoma nervplexus, vasomotoriska nervsystemet, 8 chakras, 5 element, 14 akupunkturmeridianer och 8 extraordinära meridianer.


 Mac Pompeius Wolontis, skapare av OrganPlexus

Mac Pompeius Wolontis på Svenska Kinesiologi Skolan håller kurser i den helt nya kinesiologimetoden OrganPlexus®.
OrganPlexus skapar en ny unik syntes mellan manuell kinesiologi, neuromuskulära tester, muskler, inre organ och endokrina körtlar, autonoma nervplexus, vasomotoriska nervsystemet, chakras, elementen/transformationerna inom kinesisk medicin, ryggmärgen och ryggradssegment/ryggradskotor och de två vanligaste typerna av akupunkturmeridianer (organmeridianer och extraordinära meridianer).

OrganPlexus® är en svensk kinesiologimetod, utvecklad på Svenska Kinesiologi Skolan av Mac Pompeius Wolontis och Daisy Intisdotter, och integrerar autonoma nervsystemet med akupunkturmeridianer och manuell muskeltestning.

OrganPlexus används främst för psykosomatiska och emotionella behandlingar av autonoma nervsystemet, för att testa näringsintoleranser och överkänslighet, behov av näringsämnen för det viktigaste inre organet, för att hitta och arbeta med det mest dysfungerande inre organet eller körteln och neurologisk omprogrammering av nervsystemet för strukturella och mekaniska problem i ryggradssegment, bäcken (SI-led) och käkled.

Grunderna i OrganPlexus är enkla. Man lär sig det på någon timme. Men sedan är användningområdena mycket stora och det går bra att knyta ihop med många andra kinesiologiska kunskaper.

Förkunskaper:
För att lära dig hela systemet med OrganPlexus behöver du förkunskaper i manuell muskeltestning (80 olika tester) och detaljerade kunskaper om 20 akupunkturmeridianer, samt näringskinesiologi och strukturell kinesiologi.
Allt detta ingår i Svenska Kinesiologi Skolans 1-åriga yrkesutbildning till diplomerad Kinesiolog.

Lärare: Instruktör i metoden är Mac Pompeius Wolontis, internationellt tränad och registrerad lärare i kinesiologi sedan 1984, grundaren av yrket "Kinesiolog" i Sverige och utbildningsansvarig för Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
Kinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesiologi och Kinesioterapi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. (Kungl. Gymnastiska Central-Institutet).
De översattes från svenska till grekisk-engelska för att bli den internationella termen på den då mycket kända svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

 Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800
Carl August Georgii skapade det internationella ordet "Kinesiology" år 1854 vilket var en översättning av det svenska medicinska begreppet "Rörelselära".
Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, created and coined the word "Kinesiology" in 1854.
"Kinesiology" is a literal translation to Greek-English from the original Swedish word Rörelselära, meaning "Movement Science", a fundamental part of the Medical Gymnastics (Physiotherapy) from Sweden.


Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.
I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Applied Kinesiologist" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin, nutrition, psykologi, meridianterapi och akupunktur.

130 år efter att ordet Kinesiologi skapades i Sverige av professor Lars Gabriel Branting, hölls 1988 den första yrkesutbildningen i modern nutida kinesiologi i Stockholm på Svenska Kinesiologi Skolan, med lärare från Sverige och USA.
Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis genom Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm 1987.
Svenska Kinesiologi Skolan har även utvecklat kurser och vidareutbildningar inom kinesiologi, kinesioterapi och friskvårdsmedicin som vi är ensamma om i världen, bland andra Fysiopraktor® / Physiopractor® och Psykopraktor® / Psychopractor®.Aktuella kurser

Aktuella kurser


NYBÖRJARKURSER
3e Kinesiologi Konferensen - Kinesiolog 30 år     27 oktober 2018
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning     2-4 november 2018
1. Kinesiologi och manuell muskeltestning     10-13 januari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®     7-10 Februari 2019


YRKESUTBILDNINGAR
Schema: Fysiopraktor 2017
Schema: Kinesiolog 2017
Schema: Psykopraktor 2017
Schema: Akupraktor 2017
yrkesutbildning KINESIOLOG 2019     10 Januari 2019 - 23 Februari 2020


YRKESKURSER - DELKURSER
9. Strukturell Kinesiologi och Sportkinesiologi     18-21 Oktober 2018
10. Psykologisk Akupraktik PAP     15-18 november 2018
11. Nutritionskinesiologi och Neuroakupunktur     13-16 december 2018
12. Energetisk kinesiologi - 8Qi     24-27 januari 2019
13. Kinesiologi Integrering     21-24 februari 2019


FÖRDJUPNINGSKURSER - VIDAREUTBILDNING
Repetition i kinesiologi     januari-december 2018
Kinesiologisk Akupunktur och Akupressur del 1     28 februari - 3 mars 2019
Kinesiologi och Kosmos     24-30 juni 2019Lär dig Muskeltestning, Kinesiologi och Kinesioterapi på Svenska Kinesiologi Skolan


Kinesiologi - Kinesiology

www.Kinesiologi.se / www.Kinesiology.com


Svenska Kinesiologi Skolan / Swedish School of Kinesiology
Sigtunagatan 4
SE-113 22 Stockholm, Sweden

Email-epost: info@kinesiologi
Telefon: 08-339669 (+468-339669)

Kurslokal: DeGeersgatan 16, Karlaplan/Gärdet

Praktor logotype, ett registrerat varumärke